Nieuws

Op deze pagina informeren we je graag over het laatste nieuws uit ons Huis van het Kind.

GROEIPAKKET: gezinsbijslag werkende jongeren

2023/06/23

Terug

Werken als student als je jonger dan 18 jaar bent

Tot en met de maand waarin je 18 jaar wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket als je in Vlaanderen woont. Dat wil zeggen dat je verder aan geen enkele voorwaarde moet voldoen. Je mag dus onbeperkt werken.

Werken als student als je 18 jaar of ouder bent

Vanaf 18 tot 25 jaar kun je als student werken en toch je Groeipakket behouden als je:

 • ten hoogste 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen);
 • ten hoogste 80 uur per maand werkt met een 'gewoon' contract. Het gaat hier om een interim, een flexi-job, een vast contract van bepaalde of onbepaalde duur, een studentencontract zonder verminderde sociale bijdragen of een doctoraatsbursaal. Uitzondering: als je werkt als monitor of als onthaalouder onder het ‘sui generis’-statuut, tellen deze uren niet mee.
 • een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep;
 • geen sociale uitkering ontvangt. Ontvang je een sociale uitkering, dan heb je voor die maand geen recht op een Groeipakket. Uitzondering: een sociale uitkering die voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren, een arbeidsongeval of beroepsziekte is wel toegelaten. Ook een bezoldigde stageovereenkomst, leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk is toegelaten.

Je loon speelt geen rol, er is geen inkomensnorm voor het Groeipakket. Hoeveel je verdient is wel belangrijk voor de belastingen.

Wat als je het toegestane aantal uren overschrijdt?

 • Heb je met je studentenovereenkomst de 600 uren per jaar overschreden? Dan worden die extra uren meegerekend binnen de limiet van 80 uur die je per maand kunt werken met een gewoon contract. Je betaalt vanaf dan ook de gewone sociale bijdragen. Je uitbetaler baseert zich hiervoor op de gegevens van de RSZ.
 • Heb je de 80 uur per maand met een gewoon contract overschreden? Dan heb je voor die maand geen recht op het Groeipakket. Dat wordt maand per maand bekeken.

 

Je kunt tegelijk werken met een studentenovereenkomst en een gewoon contract. De voorwaarden worden afzonderlijk gecontroleerd.

Deze regels zijn een heel jaar van toepassing, dus ook tijdens de zomermaanden.

Studenten deeltijds onderwijs

Ben je student in het deeltijds onderwijs, in een deeltijdse vorming of in een systeem van alternerend leren en werken, dan kun je ook als jobstudent werken als:

 • je met een studentenovereenkomst werkt bij een andere werkgever dan die waarbij je de praktische opleiding volgt op de werkplek. In de zomermaanden juli en augustus is het ook toegelaten om een vakantiejob te doen bij je stagegever.
 • je studentenjob plaatsvindt buiten de uren van de theoretische of praktische opleiding.
 • Je geen sociale uitkering ontvangt. Uitzondering: een sociale uitkering die voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst is wel toegelaten.

Studenten met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Basisbedrag

Een kind met een ondersteuningsbehoefte (erkenning voor voldoende punten) heeft tot de leeftijd van 21 jaar onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag. Er gelden dan geen studie- of tewerkstellingsvoorwaarden.

Tussen 21 en 25 jaar gelden er wel studie- en tewerkstellingsvoorwaarden om het recht op het basisbedrag te behouden:

 • Je werkt ten hoogste 600 uur per jaar met een studentenovereenkomst.
 • Je werkt ten hoogste 80 uur per maand met een gewoon contract.
 • Je oefent een zelfstandige activiteit uit waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.

Zorgtoeslag

Een kind met een ondersteuningsbehoefte kan, afhankelijk van het aantal punten, recht hebben op een zorgtoeslag. Tot 18 jaar zijn er geen bijkomende toekenningsvoorwaarden voor de zorgtoeslag.

Tussen 18 en 21 jaar gelden er voor de toekenning van de zorgtoeslag wel tewerkstellingsvoorwaarden. Het kind behoudt de zorgtoeslag als het:

 • ten hoogste 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst.
 • ten hoogste 80 uur per maand werkt met een gewoon contract.
 • een zelfstandige activiteit uitvoert waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.
 • werkt in een maatwerkbedrijf.
 • een tewerkstelling heeft die kadert binnen alternerend leren, een bezoldigde stage, een leerovereenkomst of een praktische opleiding op op de werkplek.
 • geen sociale uitkering krijgt. Uitzondering: een beroepsinschakelingsuitkering of een sociale uitkering die voortvloeit uit een activiteit in een maatwerkbedrijf, een tewerkstelling in het kader van alternerend leren, een leerovereenkomst of een bezoldigde stage mag wel.

Verricht de jongere een winstgevende activiteit die niet aan deze voorwaarden voldoet, dan wordt de maandelijkse zorgtoeslag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte geschorst.

Meer informatie voor jobstudenten

Zoek je als jobstudent uitgebreide informatie over studentenwerk? Alles wat je over studentenarbeid moet weten, vind je terug op de website studentatwork.be en via de onlinedienst Student@work

Wist je dat:

 • Student@work je helpt in de gaten te houden hoeveel uren studentenarbeid je nog kunt doen tegen verminderde sociale bijdragen (en zo voorkomt dat je je 600 uur overschrijdt).
 • je met Student@work een attest kunt maken voor je werkgever. Daarmee kan je een werkgever tonen hoeveel uren hij je nog in dienst mag nemen zonder 600 uur te overschrijden.
 • Student@work je een overzicht geeft van alle studentenjobs die je hebt uitgevoerd én die waarvoor je een studentenovereenkomst hebt.
 • je hiervoor ook de gratis app Student@work kan gebruiken, beschikbaar voor iOS en Android.

 

 

 

 

           

 

Contactgegevens

Zavelstraat 30
9190 Stekene

(GPS: Kleistraat 1A)

Permanentie coördinator Huis van het Kind: woensdag van 9.00u-11.00u

Andere dagen op afspraak.

gezin@stekene.be

03 790 03 64