Informatie voor jouZwangerschap & baby

Een zwangerschap is een gebeurtenis die veel vragen oproept. Laat je begeleiden.

Praktisch: wat moet ik in orde brengen?

Tijdens een zwangerschap verandert er heel wat, zowel lichamelijk als geestelijk. Het zijn unieke maanden van verwondering, koestering, ... Tegelijkertijd valt er heel wat te regelen in afwachting van de komst van je baby('s).

Kennisgeving over de zwangerschap

Breng je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van je zwangerschap met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Vanaf dat ogenblik treedt het ‘statuut van beschermde persoon’ in werking. Je werkgever mag je niet ontslaan - tenzij om ernstige redenen.

Breng ook je mutualiteit op de hoogte. Zij helpen je met allerlei formaliteiten, zorgen ervoor dat je beschermd bent wat je loopbaan betreft en vaak krijg je allerlei cadeautjes of andere voordelen.

Aanvraag startbedrag Groeipakket

Voor elk kind een groeipakket!

Het groeipakket, vroeger kinderbijslag genoemd, is de financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Dit pakket geeft gezinnen de kans om elk kind maximaal te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de opvoedingskosten.

Meer info vind je door een kijkje te nemen op de website www.groeipakket.be. Of informeer je bij je werkgever (personeelsdienst) bij welk kinderbijslagfonds zij aangesloten is.

Ook het Huis van het Kind ondersteunt je graag bij vragen rond het groeipakket. Maak hiervoor een afspraak via info@huisvanhetkindstekene.be.

 

Gemeentelijke geboortepremie

Woon je in Stekene en verwacht je een kindje? Dan krijg je ook van de gemeente een geboortepremie. Dit staat los van de geboortepremie die toegekend wordt via de mutualiteit. 

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het formulier in het digitaal loket www.stekene.be
Om de premie te ontvangen, moet de moeder minstens drie maanden in Stekene zijn ingeschreven. Klik hier voor meer info en het subsidiereglement 'Geboorte- of adoptiepremie'.

Twee keer per jaar maakt de gemeente de geboortepremies over. De premie bedraagt 25 euro per kind en wordt op de rekening van de moeder van het kind gestort.

Erkenning door partner vóór de geboorte

‘De erkenning van een kind’ is een verklaring waarin je verduidelijkt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door je kind te erkennen, heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Ben je getrouwd? Dan krijgt jullie pasgeboren kindje automatisch de echtgenoot(e) van de moeder als vader of meemoeder. Een erkenning van je kind op het gemeentehuis is dan niet nodig.

 

Je kan een kind erkennen:

 • voor de geboorte
  Doktersattest met vermelding van de identiteit van de moeder en de vermoedelijke bevallingsdatum. Als het om een meerlingenzwangerschap gaat, moet dit ook vermeld worden.Voordeel: de vader/meemoeer kan na de geboorte het kind an alleen aangeven.
   
 • tijdens de geboorteaangifte
  Beide ouders moeten aanwezig zijn.
   
 • na de geboorte (zonder tijdslimiet)
  Voor een kind niet geboren in deze gemeente: een recent uittreksel van de geboorteakte.

 

Voor erkenning heb je de toestemming nodig van:

 • de moeder als het gaat om een minderjarig en niet-ontvoogd kind.
 • de moeder én het kind zelf, als het kind ouder is dan 12 jaar.
 • het kind, als het meerderjarig of minderjarig ontvoogd is. De toestemming van de moeder is overbodig.

 

Het is niet mogelijk om de erkenning digitaal aan te geven.

Beide ouders moeten samen aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis (Stadionstraat 2 in Stekene, telefoon 03 790 02 11) of in dat van de gemeente/stad waar het kind geboren zal worden. Neem steeds beide identiteitskaarten van moeder en erkenner mee.

Is de vader of moeder getrouwd met een andere partner? Dan wordt die echtgenoot op de hoogte gebracht van de erkenning.

Als je niet ben ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook nog een bewijs van identiteit, nationaliteit en van ongehuwde staat moet voorleggen.

Vaccinatiebewijs Polio

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind krijgt vier vaccinaties voor de leeftijd van 18 maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn.

Bij de geboorteaangifte krijgt je een formulier mee dat door de dokter of op de raadpleging van Kind en Gezin ingevuld moet worden. De vier data van de inspuitingen worden door de geneesheer op dit formulier vermeld.

Dit formulier moet binnengebracht worden bij de gemeente zodra alle vier de inenting gebeurd zijn (je kind is dan ongeveer 15 maanden oud) en uiterlijk op het moment dat je kind 18 maanden oud is. De arts mag ook een eigen document opstellen waaruit de inenting blijkt.

Geef het ingevulde formulier af bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Informeren over verlofstelsels

Er bestaan een flink aantal mogelijkheden voor ouders om leven en werk aan te passen aan de nieuwe gezinssituatie. Alle info over verlofstelsels voor en na de zwangerschap vind je op www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/verlof/

 

Nieuws rond het geboorteverlof

Papa's en meeouders hebben sinds 1 januari 2023 recht op 20 dagen geboorteverlof i.p.v. 15 dagen.

Zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren kunnen geboorteverlof opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte.

Voor de biologische mama's verandert er niks.

Vragen? Meer info over het geboorteverlof vind je op de website van Kind & Gezin.

Babyuitzet

De voorbereiding op de komst van je baby wordt tijdens je zwangerschap zichtbaar in huis. Meubeltjes op kindermaat gemaakt en getest op veiligheid krijgen een plek en de kleertjes liggen al te wachten. Een babyuitzet kan echter veel kosten. Doe gerust eens navraag bij je familie en vrienden, misschien hebben zij nog wel wat spulletjes liggen die je mag gebruiken. Ga ook eens snuisteren in kringwinkels en op tweedehandsbeurzen. Goed voor het milieu en voor de portemonnee. 

Meer info via 
https://www.kindengezin.be/nl/thema/zwangerschap-en-geboorte/voorbereiden-op-de-geboorte/wat-heb-je-nodig-voor-de-babyuitzet

Opvang voor je baby

Zoe je een opvangplek voor je baby die even warm en veilig aanvoelt als thuis? We wijzen je graag de weg.

Via het digitaal lokaal loket Kinderopvang vind je een overzicht van alle opvanginitiatieven in Stekene met alle contactgegevens. Je kan er ook meteen een plaatsje aanvragen bij de opvang van jouw keuze.

Ga voor meer info ook eens kijken op www.kindengezin.be/nl/zoek-kinderopvang of bel de Kind & Gezin lijn op 078 150 100.

 

Financieel

In de meeste opvangsinitiatieven betaal je via het inkomenstarief, dit is een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling. Sommige opvangsinitiatieven hanteren ook een vaste prijs.

Heb je vragen over het financiële luik? Neem dan een kijkje op www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/kostprijs/inkomenstarief. Je kan ook terecht bij het OCMW als je je zorgen maakt over de facturen van de kinderopvang. Je vindt het OCMW in de kerkstraat 14, 9190 Stekene. Ze zijn bereikbaar voor een afspraak via 03 790 10 40.

Geen opvang gevonden? Formuleer uw vraag naar gezin@stekene.be (aantal kinderen, periode, regio, …).

Contactgegevens

Zavelstraat 30
9190 Stekene

(GPS: Kleistraat 1A)

Permanentie coördinator Huis van het Kind: woensdag van 9.00u-11.00u

Andere dagen op afspraak.

gezin@stekene.be

03 790 03 64