Informatie voor jouZwangerschap & baby

Een zwangerschap is een gebeurtenis die veel vragen oproept. Laat je begeleiden.

Begeleiding bij zwangerschap of bevalling

Ben je zwanger? Proficiat! Dit is een bijzondere periode met de geboorte van jouw kind als hoogtepunt. Een zwangerschap kan echter ook veel vragen oproepen. Laat je daarom begeleiden.

Graag maken we kennis met jou en je gezin tijdens je zwangerschap. We maken tijd om te luisteren naar jouw behoeften en verwachtingen en gaan in gesprek over alle veranderingen die een geboorte met zich meebrengt. Dat alles vertalen we dan naar een ondersteuning op maat van jouw gezin!

Kind en Gezin

Ontdek hoe we jullie als (toekomstige) ouders bijstaan tijdens deze bijzondere periode. De consultaties vinden plaats in het Huis van het Kind Stekene.

U krijgt alle informatie op maat op kindengezin.be of telefonisch 078 15 01 00.

De Wase Kiem

De Wase Kiem is een zwangerschapscentrum dat kwetsbare zwangere vrouwen zowel in groep als individueel begeleidt tijdens en na de zwangerschap volgens het principe van Centering Pregnancy.

Deze begeleiding en consultaties vinden plaats in de gemeente waar je woont. Bij ons is dat in het Huis van het Kind. Je gezin wordt begeleid door zowel de vroedvrouw, de huisarts, de gynaecoloog als de maatschappelijk werker en dit op jouw maat. 

Doorheen je hele zwangerschap vinden maandelijks groepssessies plaats die begeleid worden door een vaste vroedvrouw.
Meer info via dewasekiem.com, via telefoon 0472 76 82 69 of via e-mail dekiem@wgcdevlier.be.

Is er bij jou thuis nog een plekje vrij? Misschien is pleegzorg of adoptie wel iets om te overwegen.

Pleegzorg
In Vlaanderen wonen meer dan 8.000 kinderen in een pleeggezin. Soms voor enkele maanden of enkele jaren, soms enkel tijdens weekends en vakanties. Ze wonen in een pleeggezin omdat hun ouders het even moeilijk hebben. Naast een pleegkind kan je ook een pleeggast in je gezin verwelkomen. Pleeggasten zijn volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek. Wist je trouwens dat Stekene een pleegzorggemeente is?
Wens je meer informatie rond pleegzorg, bezoek dan zeker de website www.pleegzorgvlaanderen.be
 

Adoptie
Ook adoptie kan een mogelijkheid zijn. Meer info kan je vinden op: www.steunpuntadoptie.be of www.kindengezin.be/adoptie 

Adoptiepremie

Woon je in Stekene en adopteer je een kindje? Dan krijg je ook van de gemeente een premie. Dit staat los van de premie die toegekend wordt via de mutualiteit. 

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het formulier in het digitaal loket www.stekene.be
Om de premie te ontvangen, moet de moeder minstens drie maanden in Stekene zijn ingeschreven. Klik hier voor meer info en het subsidiereglement 'Geboorte- of adoptiepremie'.

Twee keer per jaar maakt de gemeente de premies over. De premie bedraagt 25 euro per kind en wordt op de rekening van de moeder van het kind gestort.

Contactgegevens

Zavelstraat 30
9190 Stekene

(GPS: Kleistraat 1A)

Permanentie coördinator Huis van het Kind: woensdag van 9.00u-11.00u

Andere dagen op afspraak.

gezin@stekene.be

03 790 03 64