Informatie voor jouKleuter

Heb je vragen over jouw kleuter? Wij geven je graag advies over zorg, opvang en nog zoveel meer.

Kleuteronderwijs

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van je kind. Je kleuter leert in de klas sociale en praktische vaardigheden en raakt er vertrouwd met taal. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind helemaal voor op het lager onderwijs.

Een overzicht van alle kleuter- en basisscholen

Een schoolkeuze is erg persoonlijk. Deze hangt vaak af van wat jij belangrijk vindt; afstand, vervoer en opvangmogelijkheden, pedagogische visie, leefregels en afspraken, sfeer, aanwezigheid van spelmateriaal, binnen en buiten omgeving ... 


Een overzicht van scholen in de buurt vind je alvast hier. 

 

GEMEENSCHAPSONDERWIJS GO!

Scholengroep 17 Waasland:

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS

Scholengemeenschap Sint-Gillis-Waas - Stekene - Waasmunster:

  • Gemeentelijke basisschool Reynaerdijn - vestigingsplaats De Paal 
  • Gemeentelijke basisschool Reynaerdijn www.gbsreynaerdijn.be

 

VRIJ ONDERWIJS

Scholengemeenschap KABAWANO:

 

Elke school werkt samen met een CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). www.clb.be

Als je ruimer wil zoeken of gewoon meer achtergrondinfo wenst over het kleuter- en basisonderwijs in Vlaanderen kan je terecht op de www.onderwijskiezer.be

Kostprijs onderwijs

Je kind inschrijven in het kleuter- en basisonderwijs is gratis. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen. Ook de materialen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) en eindtermen (lager onderwijs) zijn gratis.

Zwemlessen zijn gratis gedurende het lager onderwijs dit om de eindtermen op het vlak van zwemmen te bereiken. De school mag wel een bijdrage vragen voor het vervoer van en naar het zwembad.

Scholen mogen de kostprijs van activiteiten of andere materialen doorrekenen aan de ouders. Denk hierbij aan een toneelbezoek, sportdag of daguitstap. De Vlaamse overheid legt hiervoor jaarlijks de maximumbedragen vast voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt in het kader van het Groeipakket een schoolbonus. De schoolbonus is een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd en wordt jaarlijks in augustus uitbetaald, samen met het basisbedrag.

Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen. Meer info op www.groeipakket.be.

Wanneer instappen?

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kan je kind starten in de kleuterschool, op de eerste schooldag na een schoolvakantie of op de eerste schooldag van februari.

Twijfel je of je kind daar klaar voor is? Ga dan eens op bezoek in de kleuterschool en praat met de juf of meester. Scholen organiseren vaak afzonderlijke klasjes voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. In zo’n instapklasje kan een kinderverzorgster meehelpen en is er extra aandacht voor de noden van een instappertje.

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar

 

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij/zij toch naar de kleuterschool.

De school mag jou natuurlijk wel informeren over het belang van zindelijkheidstraining en met je overleggen wat de mogelijk­heden zijn.

Zindelijkheidstraining is jouw verantwoordelijkheid als ouder. Het Huis van het Kind organiseert regelmatig een infosessie rond zindelijkheid. Hou zeker onze agenda in de gaten. 

Meer informatie hierover kan je vinden op: www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/zindelijkheid.

Contactgegevens

Zavelstraat 30
9190 Stekene

(GPS: Kleistraat 1A)

Permanentie coördinator Huis van het Kind: woensdag van 9.00u-11.00u

Andere dagen op afspraak.

gezin@stekene.be

03 790 03 64